Grafteken

Voor begrafenissen in België (Moslimperk) is de concessiehouder verplicht om binnen een termijn van 6 maanden na de bezorging een grafzerk te plaatsen en deze te (laten) onderhouden. De plaatsing van een grafteken moet aangevraagd worden.

Onderhoud

Om het respect en de orde op de begraafplaatsen te garanderen kunnen graven die niet of slecht worden onderhouden in verwaarlozing worden gesteld.

De nabestaanden krijgen daarbij één jaar de tijd om het graf terug in een ordelijke staat te brengen, zoniet wordt de eventuele concessie vroegtijdig beëindigd.

Verder kunnen wij U ook ondersteunen en begeleiden bij het uitzoeken van een grafzerk. Het plaatsen van een grafzerk is wettelijk verplicht voor een concessierustplaats !

Het bezoeken van graven behoort tot één van de beste manieren om over de dood na te denken.

Om meer informatie hierover, neem gerust contact voor info:
Afdeling grafzerken Dhr. Azirar +32 (0) 485 91 57 54