Begraven

Repatriëring

In België wonen veel moslims die afkomstig zijn uit Islamitische landen. Ook zij willen veelal naar hun eigen vaderland om daar te worden begraven.

Janaza Uitvaartzorg zorgt door zijn professionaliteit, ervaring en contacten met instanties zoals ambassades, consulaten, luchtvaartmaatschappijen dat de overledene naar land van herkomst wordt gerepatrieerd, nadat aan alle rituelen en wettelijke regelgeving is voldaan.

Begraven in België

1. Moslim perk

Als U kiest voor begraven, dan kan dat bij een van de vele begraafplaatsen (Moslimperken) in België. Een rustplaats in concessie kent een duur van minimaal 25 jaar. Verlenging is mogelijk in schijven van 5 jaar.

Het is gebruikelijk de overeledene zo snel mogelijk te begraven. In België wordt rekening gehouden met de nodige administratieve regels.

Het plaatsen van een grafteken is verplicht en moet gebeuren binnen de zes maanden na de teraardebestelling.

Voor een concessierustplaats heeft U normaal gezien een formulier ‘ Aanvraag concessie’ ingevuld en / of ondertekend.

2. Kinderpark

Doodgeboren kinderen en foetussen kunnen begraven worden in de gemeente waar de ouders hun domicilie hebben of waar de foetus geboren is.
Indien er geen specifieke begraafplaats bestaat voor foetussen gebeurt dit op de begraafplaats voor kinderen.

Het bezoeken van graven behoort tot één van de beste manieren om over de dood na te denken.

Janaza uitvaartzorg adviseert U graag over de mogelijkheden omtrent het begraven of repatriëring.