Doodgeboren kinderen en foetussen

Doodgeboren kinderen en foetussen

Elk kind dat levensvatbaar geboren wordt, dient te worden aangegeven. Men wordt levensvatbaar geboren na 180 dagen (6 maanden) zwangerschap. De levensvatbaarheid wordt vastgesteld door een deskundige.
Het is natuurlijk ook perfect mogelijk dat een kindje na 5 maanden zwangerschap levend geboren wordt.
Vanzelfsprekend dient ook dit kindje te worden aangegeven.

Het kindje kan, in tegenstelling tot vroeger, één of meerdere voornamen krijgen.
Voor kindjes die dood geboren worden na een zwangerschap van minder dan 6 maanden, wordt geen akte opgesteld maar een ‘medisch attest’ en dient ook dit kindje te worden geregistreerd aan de burgerlijke stand.

Als het kindje levend geboren wordt, ongeacht de zwangerschapsduur, en het overlijdt kort na de geboorte, dan moeten er 2 akten worden opgemaakt: een geboorteakte en een overlijdensakte. De nodige documenten worden door de burgerlijke stand meegegeven.
Als het kindje dood geboren wordt na een zwangerschapsduur van 6 maand, dient het te worden aangegeven aan de burgerlijke stand, die een overlijdensakte zal opstellen van een levenloos kind.

Doodgeboren kinderen en foetussen kunnen begraven worden in de gemeente waar de ouders hun domicilie hebben of waar de foetus geboren is. Indien er geen specifieke begraafplaats bestaat voor foetussen gebeurt dit op de begraafplaats voor kinderen.

Janaza uitvaartzorg biedt bijzondere bijstand voor uitvaart van doodgeboren kinderen en foetussen.