Natuurlijk / niet natuurlijk overlijden ?

1. Het overlijden laten vaststellen door een arts.

Volgens de Belgische wetgeving moet ieder overlijden door een geneesheer worden vastgesteld. De arts maakt een attest Model III C / Model III D van overlijden op, en laat het bij de familie van de overledene. Indien men onderweg naar of in het ziekenhuis komt te sterven, zorgt het ziekenhuis voor dit attest. Voor repatriëringen zijn er bijkomende medisch attesten nodig.

2. Vereiste documenten

Reispas – Identiteitskaart – Trouwboekje – Adres & telefoon nummer in buitenland als men wenst gerepatrieerd te worden – Polis nummer van uw verzekering die de uitvaart dekt – Voorafregeling (Uirvaartwensen – Wissayah – Wilsbeschikking) – “Reisgezel” perso(o)n(en) die met de overledene meereizen zorgen dat hun reispassen niet verlopen zijn ! De reispas moet nog minstens zes maanden geldig zijn.

3. Aangifte burgerlijke stand

Met de gegevens (inlichtingenfiche) en documenten die men van de nabestaanden krijgt, gaat Janaza Uitvaartzorg naar de dienst Burgerlijke Stand in de gemeente of stad waar de persoon overleden is. Daar verklaart men dat de persoon overleden is.
De ambtenaar maakt een overlijdensakte op en geeft een toestemming tot begraven. Men krijgt ook nog uittreksels uit de overlijdensakte mee. Die heeft U nodig om verscheidene diensten op de hoogte te brengen van het overlijden (werkgever, bank mutualiteit, verzekering,…) Indien de overledene gerepatrieerd wordt krijgt men ook nog een internationale akte mee.

4. Aangifte consulaat / Ambassade

Met de gegevens (inlichtingenfiche), uittreksel van overlijden, toelating tot begraven van de burgerlijke stand, medische attesten, buitenlands reispas / ID en gezinsboekje gaat Janaza Uitvaartzorg naar het Consulaat daar verklaart men dat de persoon overleden is zodat men toestemming verleent voor een repatriëring.

Niet natuurlijk overlijden

Bel dringend de Politie op het gratis nummer 101. Wanneer men overlijdt in een auto-ongeval of als fietser wordt aangereden door een wagen en sterft, spreekt men van een niet natuurlijke dood.
Bij een niet natuurlijke dood komt er altijd een gerechtelijk gevolg aan. Daarom is het zeer belangrijk als U een overlijden vaststelt, dat U bij twijfel meteen de politiediensten op de hoogte brengt zodat zij het nodige kunnen regelen.

Janaza Uitvaartzorg biedt bijstand aan getroffen slachtoffers in samenwerking met
politie slachtoffer hulp / Politie cel diversiteit federale politie / gerechtelijke instantie’s.